ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីហូបអំបុកសាមគ្គីដើម្បីអបអរទិវាបុណ្យ​​​​ឯករាជ្យជាតិ៩វិច្ឆិកា២០១៩

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីអបអរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី៦៦(១៩៥៣ដល់២០១៩)នៅថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកានេះធនគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីហូបអំបុកសាមគ្គីខែ្មរក្រោមពាក្យស្លោក«ការពារ ជាតិសាសនា ព្រះមហាក្សត្រ»។

សូមទស្សនាវីដេអូ ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​លើកឡើងអំពីគោលបំណង​ខាងក្រោម!