មហាជនកើតក្តីងឿងឆ្ងល់ខ្លំាងពេលបានជួបកុមារតូច​ម្នាក់នេះ

តាកែវ៖ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវមួយចំនួនកើតក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់នៅពេលជួបកុមារម្នាក់នេះនៅក្នុងចំណោមមហាជនជាច្រើនចូលរួមទស្សនាការតំាងពិព័រណ៍ផលិតផលថៃកាលពីថ្ងៃទី៤មិថុនា២០១៩នេះ។ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានឃើញកុមាររូបនេះតែងតែសួរទៅឪពុកម្តាយកុមារថាហេតុអីបានជាកុមារនេះកើតមកមានលក្ខណៈខុសពីកុមារផ្សេងបែបនេះ?

សូមទស្សនាបង្ហាញពីមូលហេតុខាងក្រោម!